• Πρόσκληση Υπεύθυνου Έργου
  • Πρόσκληση Ομάδας Έργου
  • Πρόσκληση Ωφελουμένων
  • Διακήρυξη Διαγωνισμού
  • Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

Σ.Ε.Β.Ε.Κ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛHΝIKΩN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α, ΑΘΗΝΑ

2103253237

2103254460

info@sevek.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ:

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ»,

ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5002525,

ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 

Ο ΣΕΒΕΚ

 

Προσκαλεί,

 

τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να συνάψει συμβάσεις έργου και συμβάσεις ιδιωτικού διακαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002525. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα –Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «02 - Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

 

Καταληκτική ημερομηνίας υποβολής: 2.10.2018

 

Επισυνάπτονται:

• Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Πατήστε εδώ

• Έντυπο υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α). Πατήστε εδώ

• Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Β). Πατήστε εδώ

• Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Γ). Πατήστε εδώ

 

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 95/14-09-2018  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πατήστε εδώ

Σ.Ε.Β.Ε.Κ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛHΝIKΩN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α, ΑΘΗΝΑ

 

: 2103253237 : 2103254460 : info@sevek.gr powered by DEONpr

Πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων | Όροι & προϋποθέσεις χρήσης ιστοσελίδας