Διακήρυξη Διαγωνισμού 01/2019

Διακήρυξη Διαγωνισμού 02/2019 - ΝΕΟ

01. Εγχειρίδιο Υποβολής Προσφοράς

02. Απαιτήσεις ΕΣΗΔΗΣ

03. Εγχειρίδιο χρήσης προφίλ οικονομικού φορέα

04. Εγχειρίδιο επικοινωνίας

05. Αίτηση για εκπαίδευση

06. οδηγίες συμπλήρωσης ΕΕΕΣ

19PROC004671418 2019-03-26_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

5002525 Περίληψη διακήρυξης_signed

espd-request

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Σ.Ε.Β.Ε.Κ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛHΝIKΩN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α, ΑΘΗΝΑ

2103253237

2103254460

info@sevek.gr

Σ.Ε.Β.Ε.Κ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛHΝIKΩN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α, ΑΘΗΝΑ

 

: 2103253237 : 2103254460 : info@sevek.gr powered by DEONpr

Πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων | Όροι & προϋποθέσεις χρήσης ιστοσελίδας